Company Name

po polsku

Temat: Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem
...BUSOLA ( www.magicznabusola.pl). Jest to miejsce stworzone z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu i ich rodzinach. Tworząc je korzystaliśmy z naszych wieloletnich doświadczeń zdobytych w pracy z dziećmi autystycznymi w Centrum Terapii SOTIS (www.sotis.pl). Program dydaktyczno-wychowawczy i terapeutyczny został opracowany przy współpracy terapeutów CT SOTIS oraz konsultantów systemu AutismPro (www.autismpro.pl) w oparciu o najnowszą Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Oferujemy opiekę nad dziećmi autystycznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przez 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Program realizujemy podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz grupowych zajęć terapeutycznych. Oprócz tego oferujemy każdemu dziecku terapię indywidualną w ramach systemu AutismPro stworzonego przez wybitnych światowych specjalistów w dziedzinie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1062,99434677,99434677,Punkt_Przedszkolny_dla_dzieci_z_autyzmem.htmlTemat: Nowa podstawa programowa dla 6 latków
poprawka: podstawa programowa wychowania przedszkolnego bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf podstawa programowa m.in. dla I klasy szkoły podstawowej bip.men.gov.pl/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,93434142,93434142,Nowa_podstawa_programowa_dla_6_latkow.html


Temat: zwolnienie z opłaty stałej w przedszkolu
Nie jestem ekspertem w zakresie edukacji przedszkolnej ale w ustawie o systemie oswiaty znalazłem takie zapisy: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. 5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1. Wygląda zatem że to gmina ustala zasady odpłatności i ewentualnych zwolnień.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,54916368,54916368,zwolnienie_z_oplaty_stalej_w_przedszkolu.html


Temat: Gocław
...>kuratorium). Poproszę o przytoczenie chociaż kawałka przepisu na ten temat. Z ustawy o systemie oświaty: Art. 2. System oświaty obejmuje: 1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego; (...) Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliŜszego określenia o: 1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; (...) 13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego – naleŜy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniuokreślonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,100248250,100248250,Goclaw.html


Temat: Bezpłatne przedszkole
...w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania pezedszkolnego" art,14 tej samej ustawy,w którym stwierdz się'wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat" rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 w sprawie ramowych statusów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(DzU nr 61,poz 624) Z parafrafu 10 tego dokumentu można się bowiem dowiedzieć,że czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Jeżeli chcesz ubiegać się o pięciogodzinną bezpłatną opiekę,powinnaś wystąpić o nią do dyrektora placówki.Jeżeli odmówi interweniuj w gminnym wydziale edukacji,gdy to nie zadziała odwołaj się do Rzecznika Praw Dziecka dzwoniąc pod numer (22)696-55- 50(w dni powszechne od 8-20) lub wysyłając e-meil na adres...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22158,26714123,26714123,Bezplatne_przedszkole.html


Temat: przedszkolne bezsensy okiem jednostki aspołecznej
...> Od stycznia miasto zrobiło reformę - od godziny 8 do 13 nie płaci > się czesnego, a potem za każdą zadeklarowaną godzinę ok 30 zł > miesięcznie. Bergosia - to nie jest żadna reforma ani żadna nowość! To jest zapisane w ustawie o systemie oświaty, rozdział 1 art.6.1 punkt 1, który mówi: Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; podstawa programowa to jest 5 gdzin, z tego co pamiętam, więc zasadniczo pobieranie opłaty za dziecko, które spędza w przedszkolu 5 godzin i mniej jest bezprawne (nie mówię of course o opłacie za żywienie czy zaj. dodatkowe typu rytmika). Tylko który rodzic czyta ustawę? Że nie wspomnę o podstawie programowej? Zapraszam: www.men.gov.pl
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34708,90190939,90190939,przedszkolne_bezsensy_okiem_jednostki_aspolecznej.html


Temat: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
...edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: 1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; 2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,99853410,99853410,Podstawa_programowa_wychowania_przedszkolnego.html


Temat: No to teraz sie wsciekłam...
Kompletna ignorancja i brak kompetencji tych "specjalistów" którzy twierdzą, że nauka czytania i pisania (o liczeniu już nie wspomnę) jest przekroczeniem prawa oświatowego i grożenie wyciąganiem konsekwencji wobec nauczycieli, którzy to robią. W komentarzu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prof. E. Gruszczyk - Kolczyńska, autorka programu wyraźnie zaznaczyła, że: (cytuję) "Należy jeszcze raz podkreślić, że na poziomie wychowania przedszkolnego można uczyć dzieci czytania, ponieważ programy autorskie mają rozszerzać to, co jest zalecane w podstawie programowej. Nie może się to jednak odbywać kosztem wykształcenia gotowości dzieci do nauki czytania...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,46,99878269,99878269,No_to_teraz_sie_wscieklam_.html


Temat: Supertajne lekcje sześciolatków w przedszkolach
...czterech lat dzieci nie uczą sie z podręczników. Trochę wyprzedziliśmy reformę. Moim zdaniem i zdaniem Rodziców naszych Absolwentów, dzieci sobie dobrze radzą w szkole. To nieprawda, że dzieci w przedszkolu nie mogą uczyć sie czytania i pisania. MOGĄ !!!!! Czytanie i pisanie nie jest najważniejszą umiejętnością potrzebną dzieciom kończącym przedszkole i rozpoczynającym szkołę. Proszę nie mącić Rodzicom w głowach. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest bardzo dobrze przygotowana. Mam nadzieje, że tylko nieliczne nauczycielki nie mają wiedzy na ten temat. To rozwój dziecka i jego strefa najbliższego rozwoju wyznacza, czego przedszkolak powinien być uczony i w jaki sposób. Nauka w każdym wieku powinna być atrakcyjna na tyle, aby dziecko chciało sie uczyć. Osoby związane z "Ratuj Maluchy" powinny zadbać, aby w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,102383215,102383215,Supertajne_lekcje_szesciolatkow_w_przedszkolach.html


Temat: niebecności w "zerówce"
...w-wie na szczescie duza cześc dzieci chodzi do "zerówek" czyli "starszaków" w > przedszkolach, a tam nie ma ferii ani przerw swiatecznych. I w ferie, w przerwach świątecznych normalnie realizujesz podstawę programową? Kiedy wielu dzieci po prostu nie ma? > Kazdy normalny rodzic, dbajacy o swoje dziecko idzie do nauczycielki i z nia > ustala sposób "odrobienia" materiału Wydaje mi się, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego to coś więcej niż jakieś tam "przerabianie" materiału, który można w domu "odrobić". > Jezeli duza czesc dzieci wyjezdza w jednym czasie (np. maja starsze, szkolne > rodzeństwo)to realizuję w tym czasie inny ciekawy program, ale nie zwiazany > bezposrednio z typowymi zajeciami dydaktycznymi, tak aby połowa grupy nie > musiała nadrabiać...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,28464226,28464226,niebecnosci_w_zerowce_.html


Temat: Sprawdzajcie prywatne przedsszkola!
...pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach zespołu lub punktu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4a i 4b; 2) wyposażenie lokalu, o którym mowa w pkt 1, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy. § 4a 1. Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach zespołu lub punktu, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,98288853,98288853,Sprawdzajcie_prywatne_przedsszkola_.html


Temat: Nowa reforma - pytania
Tu masz treść nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Określono w niej oczekiwane umiejętności dziecka kończącego przedszkole (cytat przekroczył dopuszczalną objetość postu, dlatego link): bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,101715218,101715218,Nowa_reforma_pytania.html


Temat: "przedszkolanka" - czy to obraźliwe słowo?
deprim6 napisała: Poza tym w przedszkolu > pani czego uczy???? zeby byc nazwaną nauczycielką???? a co jest złego w słowie > przedszkolanka czy ty jestes nieduczona ze takie infantylne pytania zadajesz czy pijana? wpisz sobie " podstawa programowa wychowania przedszkolnego" najlepiej juz ta nowa i sie dowiedz czego uczą i dlaczego nazywana jest nauczycielka... brak słow...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,88104,96469757,96469757,_przedszkolanka_czy_to_obrazliwe_slowo_.html


Temat: Kasiążka do klasy 2LO pilnie potrzebna
...informacyjnej przedmiotem ujćtym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatykaĄ ROZPORZŔDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoĹŻach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393 oraz z 2005 r. Nr 30, poz. 252) ROZPORZŔDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaĹŻcenia ogólnego w poszczególnych typach szkóĹŻ (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165 oraz z 2006 r. Nr 228, poz. 1669)
Źródło: topranking.pl/1799/kasiazka,do,klasy,2lo,pilnie,potrzebna.php


Temat: Uff, wreszcie będzie patriotycznie ! Krzyżacy
Jędruś jam ran twoich niegodna całować!!! No nareszcie!!! ave.duce napisała: >.."Potop" znów lekturą > Minister edukacji Roman Giertych podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie > podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. > Do kanonu lektur szkolnych dla gimnazjów włączone zostaną powieści: "Krzyżacy" > oraz "Opowieści z Narnii" C.S. Lewisa (część pierwsza - "Lew, czarownica > i stara szafa"). W liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych > i technikach listę lektur wzbogacą "Potop" oraz dzieło...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,53134842,53134842,Uff_wreszcie_bedzie_patriotycznie_Krzyzacy.html


Temat: Rajstopy w Przedszkolu
A może on ma te rajstopki po starszej siostrze. Jeszcze dobre, ciepłe i wcale mu to nie przeszkadza. Tak długo, dopóki ktoś nie zwróci na to uwagi, np. rodzic innego dziecka, a potem i to dziecko samo... Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: "Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej [...] wie, się nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, się nie należy wyszydzać i szykanować innych [...].
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,104594290,104594290,Rajstopy_w_Przedszkolu.html


Temat: Jakiś absurd?
...w godz.: 8.00 – 13.00. W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny: * nie przekracza 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie pobiera się, * przekracza 60%, lecz nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 50% kwoty. Z tego jasno wynika, że zwolnienia z powodu niskiech zarobków dotyczą opłaty stałej ZA POBYT PONAD 5-GODZINNY!!! A za podstawę programową w jakiejkolwiek grupie przedszkola rodzice nie powinni płacić opłaty stałej!! Inna sprawa, że nie wszystkie przedszkola to respektują. Ale są takie, i to nawet w Warszawie! Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,68673127,68673127,Jakis_absurd_.html


Temat: Tajne komplety w przedszkolach-PO co narobiłaś?
...jeśli podręcznika nowego nie > będzie - na przygotowanych na podstawie MAC kartach pracy. Inaczej widzi to MEN: "Zmiany w podstawie programowej powodem odejścia od korzystania z podręczników w wychowaniu przedszkolnym Od 1 września 2009 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego) będzie realizowana nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, kształtowanie umiejętności czytania w połączeniu z nauką pisania odbywa...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,94772727,94772727,Tajne_komplety_w_przedszkolach_PO_co_narobilas_.html


Temat: List otwarty
...Rodzice, którzy nie pracują mają możliwość wyboru skorzystania z obowiązujących bezpłatnych form wychowania przedszkolnego tzn. dziecko zaprowadzać do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub w przedszkolu. Natomiast pracujący rodzice z wielkim zadowoleniem korzystają z pełnej oferty programowej przedszkola, które zapewnia na tym poziomie edukacji sześciolatka całodzienną opiekę i realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Z prowadzonych sondaży wśród rodziców wyraźnie wynika, że doświadczenie edukacyjne zdobyte w przedszkolu ma duży związek z osiągnięciami szkolnymi dzieci. Okres przedszkolny ma ponadto duże znaczenie dla rozwoju dziecka, jego kariery szkolnej i losów życiowych. W związku z tym apelujemy o zaprzestanie nasilonej akcji na rzecz wydłużenia edukacji szkolnej kosztem...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,33,78568326,78568326,List_otwarty.html


Temat: Czy przedszkola są zamknięte 10 listopada?
ib_k napisała: > § 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ust > alonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt 2. > 2. Statut przedszkola określa: > 1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniose > k dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizac > ję podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dzi > ennie, > 2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wn > iosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, > To dlaczego nie zglosilas sie do rady rodzicow?Najlatwiej narzekac ale d....y ruszyc to nikt nie chce....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,86781306,86781306,Czy_przedszkola_sa_zamkniete_10_listopada_.html


Temat: odpowiem na pytania o przedszkolach - dyrektor
...pobudzać i inspirować, a to wszystko można osiągnąć wcale nie znając go, tylko obserwując dziecko i podsuwając mu różnorodne zabawy , zadania. Rodzic regularnie i z intuicją, pasją i zaangażowaniem, pracujący z dzieckiem we własnym domu, może świetnie przygotować je do zerówki. Najwiekszym dobrodziejstwem przedszkola są rówieśnicy, a dzięki temu społeczny i emocjonalny rozwój dziecka. Jednak jeśli się Pani upiera, to podstawa programowa wychowania przedszkolnego, opublikowana jest na stronach Ministrestwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie rozporządzenie. Nie wiem jednak czy coś ona Pani powie. Jest też wiele róznorodnych programów wychowania przedszkolnego ( jednak podstawę każde przedszkole musi realizować ) - można na nie natrafić przez wyszukiwarkę internetową. Proponuje jednak odnieśc się do psychologii rozwojowej dziecka,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,20083201,20083201,odpowiem_na_pytania_o_przedszkolach_dyrektor.html


Temat: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,99853410,99853410,Podstawa_programowa_wychowania_przedszkolnego.html


Temat: Przedszkole kidzcorner mokotów- opinie
...z tym kilka pytań do rodziców tak entuzjastycznie wypowiadających się na temat tego przedszkola: Czy przedszkole znajduje się w ewidencji placówek niepublicznych MEN - a zatem czy znajduje się pod kontrolą kuratorium? Szukałam, szukałam i nie znalazłam... Czy posiada stosowne opinie SANEPID-u, Straży Pożarnej oraz architekta z Urzędu gminy? Czy rodzice mają konkretne informacje, wg jakiego programu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego? Jestem bardzo ciekawa, czy odpowiedzi na te pytania będą równie entuzjastyczne...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,100062833,100062833,Przedszkole_kidzcorner_mokotow_opinie.html


Temat: Francuski dla dzieci - grupowo i indywidualnie:)
Francuski dla dzieci - grupowo i indywidualnie:) Dzien dobry, Zapraszam na "Spotkania z Jezykiem i Kultura FRANCUSKA" dla przedszkolakow , czyli nauke francuskiego wg specjalnie opracowanego dla tej grupy wiekowej programu. Realizuje on podstawe programowa wychowania przedszkolnego oraz wskazania Rady Europy odnosnie nauki jezykow obcych. "Spotkania..." realizowane sa w Warszawie 4 rok. W tym roku zapraszamy na zajecia: -grupowe w Domu Kultury Stoklosy, na Ursynowie (grupy poczatkujace i kontynuujace) -indywidualne z dojazdem do ucznia. Informacje i zapisy na BEZPLATNE LEKCJE PROBNE: Natalia Wajda, jezyk_kultura_francuska@yahoo.fr,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,576,71991935,71991935,Francuski_dla_dzieci_grupowo_i_indywidualnie_.html


Temat: Przedszkole ABC w Piasecznie
Przedszkole ABC w Piasecznie Zapraszam do Przedszkola ABC w Piasecznie przy ulicy Orężnej róg Waniliowej 2. Ruszyliśmy od września 2009r. W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. Bardzo dobre warunki lokalowe (nowo wybudowany budynek) własna kuchnia, duży zielony plac zabaw, parking. www.przedszkoleabc.pl Zapraszamy!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,107069988,107069988,Przedszkole_ABC_w_Piasecznie.html


Temat: wszystkiemu są winne nasze dzieci
może coś się ruszy, parę lat temu było głośno o takich domowych przedszkolach. Rozbily się o wymogi sanitarno higieniczne. W zasadzie nie dąło się tego zorganizaować np w mieszkaniu. Tu tez jest taki ogolny punkt. § 4. Zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogą być prowadzone w lokalu zapewniającym: 1) bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci; 2) wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy ciekawe jak na to bedą sie zaopatrywać rożne komisje :)))
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16182,75577488,75577488,wszystkiemu_sa_winne_nasze_dzieci.html


Temat: Do Pani Justyny
...wychowania przedszkolnego – w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; • w punktach przedszkolnych – w których zajęcia są prowadzone codziennie. Ich najważniejszym zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, a największą zaletą to, że znajdują się blisko domu rodzinnego. W innych formach wychowania przedszkolnego – podobnie jak w przedszkolu zajęcia realizowane są w oparciu o całą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zasady tworzenia innych form wychowania przedszkolnego określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38 oraz Nr 104, poz. 667). Dnia 27 maja 2009 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,851,107368132,107368132,Do_Pani_Justyny.html


Temat: co z 6-latkami, które nie pójdą do szkoły ??
Ma się zmienić podstawa programowa wychowania przedszkolnego juz w roku szkolnym 2009/10 www.reformaprogramowa.men.gov.pl/projekt_rozporzadzenia/ załacznik 1 tu można poczytać o nowej podstawie programowej więc bedą to wytyczne co ma umieć absolwent przedszkola Obecnie jeśli nawet 5-latek jest w grupie 6-latków nie robi tego samego (przynajmniej tak jest u nas)- nauczycielka pracuje na dwóch poziomach. A tak poza tym trwaja nadal...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,85920688,85920688,co_z_6_latkami_ktore_nie_pojda_do_szkoly_.html


Temat: Które przedszkola przyjmują na podstawę prog.?
Dziękuję Aniu Rozdział 2 Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki 2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. I to by było wszystko w tym rozdziale. Tak naprawdę to nadal nie są to moim zdaniem wystarczające argumenty, bo dyrekcja przedszkola zawsze może...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,600,100532420,100532420,Ktore_przedszkola_przyjmuja_na_podstawe_prog_.html


Temat: karty pracy, wyprawki w przyszłorocznej zerówce
...rozwoju intelektualnego i kształtowanie gotowości dziecka do nauki czytania i pisania, w szczególności poprzez różnego rodzaju zabawy i gry dydaktyczne, zatem korzystanie z podręczników w wychowaniu przedszkolnym jest nie tylko niekonieczne, ale wręcz niezalecane." "Dla przywrócenia należytych proporcji zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w pla¬cówkach wychowania przedszkolnego, w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zaleca się, aby najwyżej jedną piątą czasu przeznaczyć na różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranych programów, tak aby pozostała część czasu była wykorzystana na główne formy dziecięcej aktywności, czyli zabawę i aktywność ruchową. Ma to przeciwdziałać wymuszaniu organizowania szkolnych form edukacyjnych i stosowania szkolnych metod, w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,97225816,97225816,karty_pracy_wyprawki_w_przyszlorocznej_zerowce.html


Temat: Przedszkole na Radogoszczu
...1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: § 1.1. Usługi świadczone przez przedszkola miejskie w zakresie podstawy programowej rozumianej jako obowiązkowy na danym etapie kształcenia zestaw treści nauczania, są bezpłatne. 2. Bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu 5 godzin, rano lub popołudniu, w zależności od potrzeb rodziców w tym zakresie. 3. Dziecko uprawnione jest do korzystania z usług określonych w ust. 1 i 2 wyłącznie w jednym przedszkolu. www.uml.lodz.pl/uchwaly/rm/04_1105.DOC w pozniejszych ustawach nic na ten temat juz nie ma wiec jak sadze nic sie nie zmienilo
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,600,57839097,57839097,Przedszkole_na_Radogoszczu.html


Temat: To co, że zimno.
To co, że zimno. Trzyletnia Maja z Dąbrowy Górniczej po jednym ze spacerów, gdy temperatura na dworze była minusowa, zaczęła kichać, miała stan podgorączkowy. Gdy jej mama Joanna Kasprzyk zwróciła uwagę przedszkolance, usłyszała, że codzienny spacer to obowiązkowy punkt programu, z którego przedszkola są rozliczane. Od września obowiązuje bowiem nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zgodnie z nią każde dziecko jedną piątą czasu spędzonego w przedszkolu musi przebywać na świeżym powietrzu. Codziennie, niezależnie od pogody. Ministerstwo kazało wychodzić codziennie, więc iść trzeba. Czy bez względu na pogodę przedszkolaki muszą spędzać jedną piątą czasu na świeżym powietrzu?...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,11207,107411175,107411175,To_co_ze_zimno_.html


Temat: Rajstopy w Przedszkolu
Dla autorki watku - dedykacja!!! Pozwole sobie przytoczyc slowa jednej z przdmowczyn ze specjalna dedykacja (do przemyslenia) dla autorki watku: > A może on ma te rajstopki po starszej siostrze. Jeszcze dobre, > ciepłe i wcale mu to nie przeszkadza. Tak długo, dopóki ktoś nie > zwróci na to uwagi, np. rodzic innego dziecka, a potem i to dziecko > samo... > > Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: > "Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole > podstawowej [...] wie, się nie należy chwalić się bogactwem i > dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a > także, się nie należy wyszydzać i szykanować innych [...].
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,104594290,104594290,Rajstopy_w_Przedszkolu.html


Temat: I klasa - jak to wygląda?
...Na koniec roku ocena musi być opisowa, oceny bieżące wystawia się wg zasad określonych w statucie danej szkoły (wewnątrzszkolny system oceniania). > - co powinno umieć dziecko idąc do szkoły? Nie ma i nie moze być standardu. Niektóre dzieci w tym wieku z przyczyn rozwojowych nie osiągaja jeszcze nawet tzw. pełnej dojrzałości szkolnej i jest to jak najbardziej normalne. > czy np. powinno już płynnie czytać? Podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie zakłada nauki płynnego czytania. Niektóre dzieci mogą mieć jeszcze nie w pełni wykształcony słuch fonematyczny, mogą nie potrafić prawidłowo róznicować głosek w usłyszanych wyrazach, a jest to warunek niezbędny, aby dziecko dobrze czytało. > a potem okazuje się, że de facto większość dzieci już u mie i te które nie > potrafią "są do tyłu".......
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,46,20300859,20300859,I_klasa_jak_to_wyglada_.html


Temat: RATUNKU! GDZIE ZNAJDĘ PROGRAM NAUCZANIA DLA...
Życzę Ci powodzenia i napewno dasz sobie radę. Jeśli chodzi o córkę to powiedz pracodawcy,że masz prawie roczne dziecko i masz doskonałą opiekę dla niego, dlatego w razie choroby dziecka będziesz też dyspozycyjna.Nie przyznawajh się do żadnych problemów,chorób itp. W zerówce opierasz się na " Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" Znajdziesz ją w internecie". Testów dojrzałości jako takich nie znajdziesz -są zarezerwowane dla poradni pedag.-psych. Wszystko zależy od tego jaki program wybierzesz. Teraz razem z książeczkami-ćwiczeniami dla dzieci dostaniesz program, a nawet scenariusze zajęć z kasetami lub CD. Fajne pakiety...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16464,11944940,11944940,RATUNKU_GDZIE_ZNAJDE_PROGRAM_NAUCZANIA_DLA_.html


Temat: Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego do szerokich konsultacji społecznych: www1.reformaprogramowa.men.gov.pl/?t=step_2&session_id=43002c17dd6276b935fa15f8696b7dda Pierwszy projekt. Także na inne etapy edukacyjne. Informacje ze strony MEN: www.men.gov.pl/content/view/10284/47/
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,78148101,78148101,Nowa_podstawa_programowa_wychowania_przedszkolnego.html


Temat: Przedszkole Krasnalkowo Wawer-opinie!!!!!!!
...które nie korzystają/nie opłacają zajęć dodatkowych)? Czy dzieci z zewnątrz korzystają z tych samych sanitariatów, co dzieci płacące za stały pobyt w krasnalkowie? I co na to Sanepid (jeśli krasnalkowo podlega jego kontroli)? A co mówi kuratorium (jeśli w ogóle ma szansę na taki plan dnia? I fakt, że program "ABC...", którego realizację deklaruje krasnalkowo na swojej stronie internetowej, nie jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,95926163,95926163,Przedszkole_Krasnalkowo_Wawer_opinie_.html


Temat: Oświadczenie OSKKO!!!!!!!!
...na poszczególnych poziomach. W związku z powyższym członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty uważają, że powstały problem wynika z konstrukcji zadania niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Zrealizowanie lub nie zrealizowanie do chwili egzaminu gimnazjalnego pełnego kanonu lektur, określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 z 2002 r., poz. 458 z późniejszymi zmianami, nie powinno mieć poważnego wpływu na pracę z zadaniem i decydować o wyniku ucznia, a już szczególnie w tak wyrazisty sposób jak w tym roku. Zaistniała sytuacja nie jest pierwszym, ale chyba najbardziej drastycznym przypadkiem, błędów popełnianych przy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,644,79059381,79059381,Oswiadczenie_OSKKO_.html.

 

 

 

 

 

 

Copyright po polskuAll Rights Reserved
 

 

Design by: DesignersPlayground